Nautilina

หอยงวงช้าง มีความคล้ายคลึงระหว่าง หอยกับปลาหมึกรวมกันเป็นอีกสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ว่องไวอยู่ในน้ำลึก ตาไม่มีคอร์เนียและเลนส์ เป็นแอ่งบุ๋มจากลำตัวเข้ามา ด้วยเหตุที่ว่ามีน้ำเข้ามาอบในชั้นเรติน่าจึงไม่สามารถรับภาพได้นั้นเองมีลักษณะหนวดที่มากถึง60-90 เส้น แน่นอนว่ามีมากกว่าปลาหมึกสะอีก มีการรับรู้ หรือประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยม บริเวณตัวมีเปลีอกที่เเข็งแรงป้องกันตัวจากอันตรายการว่ายน้ำ ใช้อากาศในการลอยตัวที่เก็บเอาไว้ภายในเปลือก คล้ายๆกับเรือดำน้ำในการเคลื่อนที่ใช้การพ่นน้ำออกจาทางไซฟอนเหมือนกับพวกปลาปหมึก การสืบพันธ์มีความคล้ายคลึงกับปลาหมึก โดยอาศัยถุงสเสปิร์มในการฟักตัวอ่อน โดยพบได้ในแถวทะะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และอ่าวไทย