Hammer Oyster

หอยขวานแน่นอนว่าชื่อนี้มาจากรูปร่างที่เหมือนกับขวานนั้นเอง ซึ่งมีลักษณะเปลือกแคบยาวบริเวณของเปลือกมีคล้ายๆกับปีกที่ยืนออกมาไปทางส่วนของด้านหน้ากับทางท้าย สีของเปลือกออกไปทางทางสีน้ำตาล พื้นที่อาศัยอยู่บริเวณด้านใต้พื้นของทะเล โดยการใช่เหมือนับเส้นใยในการยึดติดกับหินเหรือวัตถุแข็ง สามารถที่จะฝังตัวในทรายโคลนในการหาอาหารละป้องกันตัวจากนักล่า มีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำที่อยู๋ลึกลงไปในทะเล