Gastropoda

หอยกาบเดียว หรือหอยฝาเดียวได้ชื่อนี้มาก็เพราะด้วยรูปร่างของหอยที่มีเปลือกเป็นชิ้นเดียว ลักษณะเป็นบิดเป็นเกลียวตามลำตัวของหอย ซึ่งในส่วนลวดลาย และสีสันของหอยจะแตกต่างกันออกไป สามารถอยู่ได้ทั้งบนบก และในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืด ลักษณะมีนวดมีหัว และมีตา สามารถพบได้ทั่วไปตามชายฝั่งในประเทศไทยเองก็มีอยู่หลายสายพันธ์เป็นอีกหนึ่งหอยที่มีนักสะสมเปลือกหอยเป็นจำนวนมากด้วยสีสันที่สวยงาม และรูปทรงที่แปลกตา ซึ่งเปลือกหอยสามารถอยู่ได้หลายปี