ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหอยสายพันธุ์ต่างๆที่น่าสนใจ วิธีชีวิตการดำรงอยู่ของหอย สายพันธุ์ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก ลักษณ์สำตัญของหอยที่เราไม่เคอยรู้ เข้าใจหอยที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ หอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และหอยที่เล็กที่สุดในโลกเท่าที่นักวิทยศาสตร์ได้ค้นพบ