เรียนรู้หอยน้ำเค็มมีกี่ชนิด

หอยทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในทะเล ส่วนใหญ่แล้วมักมีเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกาย สำหรับในประเทศไทยได้รับความนิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายชนิด เพราะมีรสชาติอร่อย ถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ มีหอยเกือบ 100,000 สายพันธ์ สามารถพบได้ทั่วไป ตั้งแต่บริเวณชายหาด จวบไปจนถึงก้นทะเลลึก หอยคือสัตว์ที่มีความหลากหลายเป็นอันดับ 1 ของท้องทะเล และเป็นอันดับ 2 ของโลก ส่วนอันดับ 1 คือแมลง เพื่อทำให้คุณรู้จักหอยได้ง่ายขึ้น เราจึงแบ่งประเภทหอยออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ และ 6 กลุ่มย่อย ได้แก่…

หอยฝาเดียว มีจำนวนทั้งสิ้น 35,000 ชนิด จัดเป็นหอยกลุ่มใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยแบ่งออกเป็นอีก 2 จำพวก ได้แก่หอยฝาเดียวกับทากทะเล มีขนาดเล็กมากราวกับปลายเข็ม จวบไปจนถึงหอยสังข์ที่มีขนาดกว่า 50 เซนติเมตร

หอย 2 ฝา กลุ่มใหญ่สามารถพบได้เป็นอันดับ 2 มีประมาณ 10,000 ชนิด โดยมีลักษณะที่สามารถสังเกตจากภายนอกได้ง่ายคือ มี 2 ฝา ชอบฝังตัวลงในผืนทรายหรือปะการัง หอยประเภทนี้สามารถพบได้บ่อย เช่น หอยมือเสือ ที่ขึ้นชื่อว่ามีใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าโตขนาดยาวเต็มวัยอาจเกิน 1.30 เมตร มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัม , หอยฝาชีโบราณ ในอดีตถูกจัดอยู่ในหอยดึกดำบรรพ์ที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุค Devonian หรือประมาณ 400 ล้านปีที่แล้ว หากแต่เมื่อ 45 ปีก่อน มีคนพบว่ามันอาศัยอยู่ในทะเลลึก 3,600 เมตร นับเป็นความมหัศจรรย์ของโลกอย่างแท้จริง , หอยงาช้าง มีวิวัฒนาการน้อยมาก ปราศจากตา , หัว , เหงือก มีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตรชอบอาศัยอยู่ตามพื้นทราย , หอยแปดเกล็ดหรืออีกชื่นหนึ่งถูกเรียกว่าลิ่นทะเล อันความแตกต่างจากหอยทั่วไป แลดูคล้ายทากแต่มีเกล็ดแข็งเกาะติดอยู่ด้านหลัง 8 ชิ้น , หมึกทะเล สัตว์ไร้กระดูกสันหลัง ซึ่งมีการพัฒนาทางสายตาและสมองมากสุด ลักษณะอันโดดเด่น คือ สามารถว่ายน้ำได้อีกทั้งยังมีพฤติกรรมแปลกประหลาด

หอยทะเลส่วนใหญ่จะมีหนวด อวัยวะรับสัมผัสสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว อีกทั้งยังมีกลุ่มเซลล์รับสัมผัสทางเคมีอยู่บริเวณเหงือก เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาพน้ำ และมีถุงทรงตัว ซึ่งมักพบอยู่บริเวณตีน คอยควบคุมการทรงตัวของร่างกาย มีดวงตาทำหน้าที่รับสัมผัสความเข้มข้นของแสง ส่วนเส้นประสาทจะกระจายตัวอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของร่างกาย เช่น ศีรษะ , ตีน , บริเวณข้างลำตัว โดยอวัยวะภายในระหว่างปมประสาท พบว่ามีเส้นประสาทเชื่อมโยงถึงกัน นอกจากจากปมประสาทแล้วก็มีเส้นประสาทแตกย่อยไปยังอวัยวะต่างๆ