Brackish

‘หอยน้ำกร่อย’ ชื่อแปลก บ้านอยู่แถวชายเลน

ทะเลกับมหาสมุทร เป็นแหล่งน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยมีพบว่ามีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  1,874.80 กิโลเมตร รวมทั้งมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาว 456,280  ตารางกิโลเมตร ซึ่งทะเลของไทยมีความสวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก อีกทั้งยังอุดมไปด้วยความสมบูรณ์สูงเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับท้องทะเลของประเทศอื่นๆ มีการแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ อ่าวไทยกับอันดามัน สำหรับอ่าวไทยเป็นชายฝั่งน้ำตื้นมีความลึก 85 เมตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้รับการผสมจากน้ำจืดมหาศาล ส่งผลให้น้ำทะเลอ่าวไทยมีความเค็มต่ำ และน้ำทะเลยังโปร่งใสน้อย เพราะมีตะกอนถูกพัดลงสู่อ่าวไทยจำนวนมาก ในส่วนของอันดามันน้ำมีความโปร่งใสมาก ตลอดจนมีความเค็มคงที่  แสงแดดสามารถส่องลงไปได้ลึก

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน เป็นป่าชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มไม่ผลัดใบประกอบด้วยพืชใบกว้างมีสีเขียวตลอดทั้งปี ป่าชนิดนี้พบได้ในบริเวณที่น้ำลงต่ำสุดและน้ำขึ้นสูงสุด จัดเป็นเขตน้ำกร่อย ดินมีสภาพเป็นเลนหรือโคลน อันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด สำหรับธรรมชาติของท้องน้ำในบริเวณป่าชายเลนจะมีลักษณะเป็นโคลนตม ทำให้ต้นไม้ยืนหยัดได้ยาก เพราะฉะนั้นต้นโกงกางจึงปรับตัว ด้วยการออกรากแตกกิ่งก้านไปยังบริเวณรอบๆต้นไม้ เพื่อใช้ค้ำยันสร้างความแข็งแกร่ง

ในส่วนของสัตว์ที่พบในบริเวณนี้ ก็เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งจำนวน , ชนิดและความหนาแน่นของประชากร เพราะบริเวณนี้มีแหล่งที่อยู่อาศัยมากมาย เช่น

  • อาศัยอยู่บนพื้นดิน เช่น ปลาตีน , ปูเสฉวน เป็นต้น
  • อยู่ใต้ผิวดิน เช่น ไส้เดือนทะเล , ปูแสม , ปูก้ามดาบ เป็นต้น
  • อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น กุ้งแชบ๊วย , กุ้งกุลาดำ , ปลากะพงขาว , ปลาเก๋า เป็นต้น
  • อาศัยอยู่ตามต้นไม้ , ใบไม้ เช่น หอยนางรม , หอยขี้นก , แมลงนานาชนิด รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่าง ลิงแสมหรือค่าง เป็นต้น

เรื่องการศึกษา หอยน้ำกร่อย อาณาเขตป่าชายเลนบางปู ของประเทศไทยจากการศึกษาด้วยการลงสำรวจอย่างเจาะลึก พร้อมเก็บตัวอย่าง พบตัวอย่างหอยทั้งหมด 15 วงศ์ แบ่งออกเป็น 16 ชนิด ซึ่งระบบนิเวศบริเวณหินทิ้งมีความหลากของชนิดสูงสุด พบหอยน้ำกร่อยทั้งหมด 11 ชนิด สำหรับระบบนิเวศที่เป็นหาดเลน กับระบบนิเวศพื้นดินดอน พบเจอหอยน้ำกร่อยแค่ชนิดเดียวนั่นก็คือ Assiminea sp.พบในจำนวนค่อนข้างหนาแน่น โดยหอย Assiminea sp. มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างจากหอยอื่นๆ นั่นคือมันหายใจกับอากาศได้โดยตรง ทำให้มันอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดินดอนได้อย่างสบายๆ จึงพบกระจุกใหญ่อย่างไม่น่าแปลกใจ