ประเทศไทยมีหอยรางรมกี่ชนิด

ประเทศไทยมีหอยรางรมกี่ชนิด

แม้ว่าหอยนางรมอาจมีหน้าตาที่ละม้ายคล้ายคลึงกันหมดแต่จริงๆ แล้วแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเลี้ยงหอยประเภทนี้แตกต่างชนิดกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เรื่องของสภาพอากาศ สภาพท้องทะเล และตัวแปรอื่นๆ มากมาย ประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเลี้ยงหอยนางรมอยู่จำนวนไม่น้อย ถึงแม้จะเลี้ยงในประเทศเดียวกันแต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วทำให้ชนิดของหอยนางรมไทยในภูมิภาคต่างๆ ก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน หลักๆ แล้วประเทศไทยจะเลือกเลี้ยงหอยนางรมทั้งหมด 3 ชนิด

ชนิดของหอยนางรมที่มีการเลี้ยงในประเทศไทย

  1. หอยนางรมพันธุ์เล็กหรือหอยนางรมปากจีบ – เป็นหอยนางรมที่มีขนาดเล็กกว่าหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ เปลือกมีขนาดไม่เท่ากัน ด้านบนจะแบนและบาง ด้านล่างจะใช้เกาะติดกับสิ่งต่าง ทำให้เว้าและหนากว่าเพื่อรองรับการอยู่ตัวของหอย ความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร กินอาหารขนาดเล็ก อาทิ แพลงก์ตอนพืช สัตว์ มีการสืบพันธุ์ตลอดทั้งปี เปลือกจะเป็นรอยหยักแบบจีบ มักอาศัยตามฝั่งทะเลที่เป็นโคลน เกาะตามโขดหิน ไม่ไผ่ เสาปูน ส่วนใหญ่จะพบมากในแถบจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ชุมพร
  2. หอยตะโกรม – เป็นหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ เปลือกมีขนาดไม่เท่ากัน ด้านบนจะเล็กและเปราะบางมากกว่าด้านล่าง เนื่องจากด้านล่างจะเอาไว้เกาะติดกับสิ่งต่างๆ ทำให้มีลักษณะโค้งเป็นเบ้ารับกับตัวหอย เปลือกด้านนอกสีขาว รอยกล้ามเนื้อสีขาว ความยาวสูงสุดประมาณ 15 เซนติเมตร กินอาหารขนาดเล็กอย่างแพลงก์ตอนพืช สัตว์ มีการสืบพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี มีทั้งแบบสองเพศแยกกันและสองเพศในตัวเดียวกัน มักชอบเกาะอยู่ตามโขดหิน ท่อนไม้ อาศัยตามปากแม่น้ำที่เป็นดินโคลนหรือดินเลน สามารถพบได้มากทางภาคใต้ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทย อาทิ ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฏร์ธานี, ปัตตานี, สงขลา, นราธิวาส ฝั่งทะเลอันดามัน อาทิ พังงา, ระนอง
  3. หอยตะโกรมดำ – มีลักษณะเหมือนกับหอยตะโกรมแทบจะทุกอย่างยกเว้นบริเวณรอยกล้ามเนื้อที่มีสีดำจึงทำให้เรียกว่าหอยตะโกรมดำ สามารถพบได้ตามภาคใต้ของประเทศไทยเช่นเดียวกับหอยตะโกรมไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือทะเลอันดามันก็มีให้เห็นได้ทั้งนั้น

นี่คือชนิดของหอยนางรมที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในสายพันธุ์แต่รสชาติของหอยนางรมทั้ง 3 ชนิดนี้ต้องบอกเลยว่าแทบไม่ต่างกัน ใครที่ชื่นชอบการทานหอยนางรมเป็นชีวิตจิตใจหากมีโอกาสได้ทานไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ต้องชอบอย่างแน่นอน ส่วนใครที่ยังไม่เคยทานขอแนะนำว่าหากได้ลองทานแล้วจะต้องติดใจ