จัดอันดับหอยที่คนนิยมนำไปทานมากที่สุด

หอยแครง เป็นหอยที่หลายง่ายมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย มีการทำฟาร์มแถมชายฝังทะเล ซึ่งแน่นอนว่ามีสภาพเหมาะสม หอยชนิดนี้จัดว่าเป็นอาหารทะเลที่นิยมในการเอามาบริโภค และในรูปแบบแปรรูป

หอยแมลงภู่ หอยชนิดนี้จะได้มาจากทำฟาร์มสะส่วนใหญ่ ซึ่งการจะทำฟอร์มก็ไม่ยากให้ผู้เลี้ยงนำไม้มาปักลงไปในน้ำ เพื่อที่จะให้ลูกหอยแมลงภู่มาเกาะ บริเวณปากแม่น้ำจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการเพราะพันธ์ โดยใช้เวลาในการเติมโตอยู่ประมาน 8-12 เดือน

หอยนางรม หอยประเภทนี้อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง ที่มีคลื่นลมไม่แรงมากนัก การทำฟาร์มมีอยู่หลายวิธี ได้แก่การใช้เชือกเพื่อนให่ลูกหอยมาเกาะ เลี้ยงแบบแขวน หรือหาหลักปูนมาเพื่อให้ลูกหอยมายึดติด

หอยลาย ต้องบอกเลยว่ามีชาวประมงไม่น้อยที่ยึดอาชีพหาหอยลายเพื่อน้ำมาขาย ส่วนหอยลายหาได้จากธรรมาชาติ พบมากที่สุดในปากแม่น้ำ ทั่งชายฝั่งทะเล และปากแม่น้ำ ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่น้อยมากด้วยเหตุที่ว่าชาวประมงทำประมงแบบไม่อนุรักษ์ ทำลายแหล่งที่อยู่ของหอย

หอยโข่งทะเล หอยชนิดนี้ถือว่าเป็นหอยที่มีราคาแพงแต่ก็ได้รับความนิยมน้ำมาบริโภคมากด้วยความที่เป็นหอยที่สามารถนำเนื้อหอยออกมาได้ง่าย ในส่วนมากน้ำมาจาก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ซึ่งเค้าทำฟาร์มเลี้ยงหอยชนิดนี้กันเป็นอุสาหกรรม

หอยหลอด ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเองเพื่อน้ำมาบริโภคได้ต้องหาจากแหล่งอาศัยธรรมาชาติเท่านั้น ถือว่าเป็นหอยที่ทืำเงินให้กับชาวประมงได้มาก การจับก็มีอยู่หลายวิธี และวิธีที่ดีที่สุดก็คือการขุด ซึ่งไม่ทำลายแหล่งอาศัยของหอย