การค้นพบหอยที่เล็กที่สุดในโลก

ไม่นานมานี้ในปี 2558 นักวิทยยาศตร์ได้ค้นพบหอยมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาแทบจะไม่เห็นที่ประเทศจีน ซึ่งขนาดของมันเล็กเท่าๆกับรูเข็มที่มีขนาดไม่ถึง 1 มิลลิเมตร ได้ตั้งชื่อให้มันว่า แองกัสโตพิลา โดมินิเก (Angustopila dominikaeแรกเริ่มมีนักวิทยาศคตร์จากประเทศญี่ปุ่นจามหาลัยชินชูเข้ามาสำรวจหอยที่ปรเทศจีน นาม ดร.บาร์นา พอล-เกอร์เกลีย์ ได้พอซากหอยที่มีขนาดเล็กมากที่หมู่บ้านเจียวเล่อชุน มณฑลกวางสี ที่ประเทศจีนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดมีการสำเร็จ และได้ค้นพบ หอยที่ค้นหาที่มีขนาดเพียง 4.75 มีลักษณะของเปลือกหอยขดเป็นวง มีความกว้าง 0.86 ความสูง 0.8 มิลลิเมตร แฟ่นฝาปิดเปลือกหอยมีขนาดกว่าง 0.37
ความหนา 0.3 มิลลิเมตร
แองกัสโตพิลา โดมินิเก หรือ เอ. โดมินิเก นี้คือหอยที่อาศัยอยู๋บนบกที่ค้นพบอยู่ในประเทศจีน เป็น 1 ใน 7 สปีชีส์หอยทาก ที่พบในมนฑลนี้ จากการศึกษาพบว่าไม่น่าจะมีหอยที่มีขนาดเล็กไปกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้ในส่วนของเซลล์จะไม่สามารถที่จะทำงานได้