เรื่องราวของหอย

หอย หรือ Mollusca สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในพวก ไฟลัมมอลลัสกา ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำ และบนบกโดบปกตอแล้วจะมีเปลือกเป็นเกราะกันกันตัวเองที่สร้างมาจากแคลเซียมที่แข็งตัว โดยสามารถแบ่งออกได้สองจำพวกใหญ่ๆได้ดังนี้  หอยเปลือกเดียว Gastropoda หอยเปลือกคู่ Bivalvia แต่ก็จะมีจำพวกที่มีความแปกลกว่าหอยแต่ก็ถูกเรียกว่าหอยเช่นกันอย่าง หอยเม่น หอยปากเป็ด บราคิโอโพดา หอยงาช้าง เป็นต้น หอยได้กำเนิดมากก่อนมนุษย์จะอีก เป็นสัตวที่มีความซัพซ้อนเพื่อกับแมลงเลยที่เดียวมีคนดาดการณ์ไว้ว่าเปลือกของหอยสามารถมีอายุนานถึง 74 ล้านปีเลยที่เดียว

Learn More

Chiton

ลิ่นทะเล เป็นสัตวน้ำชนิดหอยที่มีเปลือกแข็งที่มีเกล็ดถึง 8 ชิ้นในการป้องกันตัวเองอยู่ตรงด้านหลังคล้ายๆกับเต่า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหอย 8 เกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ดแต่ก็ถูกจัดอยู่ในชนิดเดียวกัน โดยส่วนมากสัตว์จำพวกนี้จะมีลำตัวยาวคล้านกับหนอน ซึ่งมีที่อยู่อาศัยอยู่แถวชายฝั่งตามแนวโขดเห็น หรือประการังในส่วนของประเทศไทยพบอยู่แถวจังหวัดภูเก็ต

Bivalvia

หอยกาบคู่ หอยฝาคู่ หรือหอยเปลือกคู่ มีลักษณะตามที่มันได้ชื่อมาคือมีฝาคู่ 2 อัน ประกบกัน โดยสว่นที่ยึดติดกันอยู่ปริเวณขั่วของเปลือก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบานพับทำให้ฝาทั้ง 2 สามารถที่จะเปิดและปิดได้ในเวลาเดียวกัน เปลือกมีทั้งรูปแบบทรงกลม วงรี และสามเหลี่ยม หอยสามารถที่จะสร้างขั่วของเปลีอกมาก่อนสามารถที่จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และหยุดการสร้างเปลือกตอนที่โตเต็มวัย ในส่วนตัวของหอยทั้งสองซีกมีความเท่ากันลำตัวกับขาแยกออกจากกัน หัวติดอยู่กับลำตัว ไม่มีหนวดไม่ตา เหงือกของหอยนอกจากมีหน้าที่หายใจแล้วยังมีหาหน้ากรอกอาหารอีกด้วย

Scaphopoda

หอยงาช้าง เป็นหนึ่งในชั้นของไฟลัมมอลลัสคาที่ยังสืบเผ่าพันธุ์มาจนปัจจุบัน ซึ่งมีอายุกว่า 240 ล้านปี ทุกชนิดจะอาศัยอยู่ในน้ำพื้นที่ใต้ทราย มีรูปร่างเหมือนกันงาของช้าง เรียวยาวโค้งตรงกลางเล็กน้อย มีทรงกลมทั้งสองฝังของปลายมีช่องที่สามารถเปิดได้ทั้งสองด้านจะไม่เท่ากัน โดยจะมีด้านใดด้านหนึ่งใหญ่กว่าเสมอ มีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรจนถึง 15 เซนติเมตร ลักษณะ ที่น่าแปลกคือไม่มีตาไม่มีเส้นเลือด ไม่มีหัวใจ กระบวบการของเลือดสามารถขับดันด้วยน้ำ จากการเคลื่อนไหวของหอยที่รูปร่างเหมาะกับการแทรกตัวเข้าไปในพื้นดินได้อย่างง่ายดาย มีอวัยวะพิเศษที่มีรูปร่างคล้ายนวด ที่เรียกว่า captacula มีหน้าที่ในการดักจับอาหารย่อ และพ่นของเสียออกอีกทางหนึ่ง

Nautilina

หอยงวงช้าง มีความคล้ายคลึงระหว่าง หอยกับปลาหมึกรวมกันเป็นอีกสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ว่องไวอยู่ในน้ำลึก ตาไม่มีคอร์เนียและเลนส์ เป็นแอ่งบุ๋มจากลำตัวเข้ามา ด้วยเหตุที่ว่ามีน้ำเข้ามาอบในชั้นเรติน่าจึงไม่สามารถรับภาพได้นั้นเองมีลักษณะหนวดที่มากถึง60-90 เส้น แน่นอนว่ามีมากกว่าปลาหมึกสะอีก มีการรับรู้ หรือประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยม บริเวณตัวมีเปลีอกที่เเข็งแรงป้องกันตัวจากอันตรายการว่ายน้ำ ใช้อากาศในการลอยตัวที่เก็บเอาไว้ภายในเปลือก คล้ายๆกับเรือดำน้ำในการเคลื่อนที่ใช้การพ่นน้ำออกจาทางไซฟอนเหมือนกับพวกปลาปหมึก การสืบพันธ์มีความคล้ายคลึงกับปลาหมึก โดยอาศัยถุงสเสปิร์มในการฟักตัวอ่อน โดยพบได้ในแถวทะะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และอ่าวไทย

หอยแปลกที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้

การค้นพบหอยที่เล็กที่สุดในโลก

ไม่นานมานี้ในปี 2558 นักวิทยยาศตร์ได้ค้นพบหอยมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาแทบจะไม่เห็นที่ประเทศจีน ซึ่งขนาดของมันเล็กเท่าๆกับรูเข็มที่มีขนาดไม่ถึง 1 มิลลิเมตร ได้ตั้งชื่อให้มันว่า แองกัสโตพิลา โดมินิเก (Angustopila dominikaeแรกเริ่มมีนักวิทยาศคตร์จากประเทศญี่ปุ่นจามหาลัยชินชูเข้ามาสำรวจหอยที่ปรเทศจีน นาม ดร.บาร์นา พอล-เกอร์เกลีย์ ได้พอซากหอยที่มีขนาดเล็กมากที่หมู่บ้านเจียวเล่อชุน มณฑลกวางสี ที่ประเทศจีนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดมีการ (more…)

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย (Bangkok Seashell Museum)

อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยไปนั้นก็คือ พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพ แน่นอนว่านี้คือสถานที่จัดแสดงความสวยงามของเปลือกหอยสำหรับคนที่รักการดูหอย ซึ่งต้องบอกเลยว่าหาชมได้ยาก และมีไม่กี่ที่ในโลกสำหรับนักสะสมเปลือกหอยต้องชอบกับสถานที่นี้อย่างแน่นอน ก่อนหน้านี้มีการสะสมจากรุ่นสู่รู่นมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  พิพิธภัณฑ์ได้ถูกก่อนตตั้งขึ้นเมื่อ 10 มกราคม 2552 หลาย (more…)

จัดอันดับหอยที่คนนิยมนำไปทานมากที่สุด

หอยแครง เป็นหอยที่หลายง่ายมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย มีการทำฟาร์มแถมชายฝังทะเล ซึ่งแน่นอนว่ามีสภาพเหมาะสม หอยชนิดนี้จัดว่าเป็นอาหารทะเลที่นิยมในการเอามาบริโภค และในรูปแบบแปรรูป

หอยแมลงภู่ หอยชนิดนี้จะได้มาจากทำฟาร์มสะส่วนใหญ่ ซึ่งการจะทำฟอร์มก็ไม่ยากให้ผู้เลี้ยงนำไม้มาปักลงไปในน้ำ เพื่อที่จะให้ลูกหอยแมลงภู่มาเกาะ บริเวณ (more…)

ได้เริ่มทำการศึกษาภาษาของหอยนางรมที่ใช้ในการสือสารของหอยนางรม มหาวิทยาลัยคากาวา ได้ทำการศึกษาการขยับตัวของหอยนางรมที่เป็นการสือสารของหอยชนิดนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจหอนนางรม โดนหวังว่าจะเข้าใจถึงการดำรงชีวิตของหอยได้มากกว่านี้

ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่าได้ออกมาเปิดเผยว่าหอยทากคือทางออกของความงาม และความอ่อนไวัยด้วย Snail8 ที่มีผลต่อต้านอนุมูลอิสระลดรอยหมองคำ บำรุ่งผิวพันให้ดูขาวกระจ่าง ชุ่มชื่น ดูอ่อนวัย

ผู้เชียวชาญทางด้านหอยอันดับต้นๆของประเทศไทย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา หรืออาจารย์หอย ชายคนนี้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับหอยทากเป็นอย่างดี นำเมือกหอยทากไปพัฒนาเป็นเครื่องสำอางได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน 44th International Exhibition of Invention of Geneva ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข่าวสารเกี่ยวกับหอย

รวมเนื้อหาเปิดประวัติหอยหายากจากทั่วโลก
01 Jun

รวมเนื้อหาเปิดประวัติหอยหายากจากทั่วโลก

‘หอย’ เป็นสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดที่น่าสนใจ ถึงแม้ในประเทศไทยของเราอาจจะมีความคุ้นเคยกับหอยนานาชนิด บางชนิดกินได้ บางชนิดกินไม่ได้ โดยโลกของเรานี้ก็ยังมีหอยทากอีกมากมายหลายชนิดที่น่าสนใจ สำหรับวันนี้เราจะมาชักชวนคุณผู้อ่าน ได้เข้ามาเปิดความรู้ด้วยการนำเสนอเรื่องราวของหอยทากที่หายากจากทั่วโลกกันค่ะ Hippopus porcellanus จัดอยู่ในวงของ ‘หอยจีน’ เป็นหอยยักษ์ที่หายากมาก คาดว่าเป็นหอยจากโบราณที่ยังสามารถอาศัยอยู่ในปัจจุบัน สายพันธุ์หอยประเภทนี้ค่อนข้างหาได้ยาก แต่มนุษย์ก็รับรู้การมีอยู่ของมันมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีแล้ว สำหรับ Hippopus porcellanus เราไม่อาจพบหอยชนิดนี้ได้ในแนวปะการังตามธรรมชาติ แต่ถึงอย่างไรในความต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ ทำให้มนุษย์นำตัวอย่างมาเพื่อการเพาะพันธ์ มีชื่อเรียกย่อๆ ว่า Hippo Clam แต่ถึงอย่างไรจากความพยายามในการเลี้ยงหอยชนิดนี้จำนวนมาก ก็พบว่ามันสามารถเหลือรอดมาได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น Devil Clam Devil Clam หอยปีศาจ ความเป็นมาของชื่อเป็นเพราะมันมีรูปร่างและสีสันที่ค่อนข้างน่ากลัว โดยเป็นหนึ่งในหอยขนาดยักษ์ที่เข้าใจยาก อีกทั้งยังมีการกระจายทางธรรมชาติที่จำกัด ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำลึก ซึ่งมีความแตกต่างจากสปีชีส์ส่วนใหญ่ของ Tridacna และ Hippopus ที่อาศัยอยู่ในน้ำค่อนข้างตื้น แต่ Devil Clam ถูกจำกัดการอาศัยอยู่ที่แหล่งน้ำลึก …

เปิดชีวิตหอยทากยักษ์หาดูได้ยาก
01 Jun

เปิดชีวิตหอยทากยักษ์หาดูได้ยาก

ถ้าพูดถึง ‘หอยทาก’ คุณสาวๆ อาจจะนึกถึงเมือกของหอยทาก ที่นำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ หรือบางคนก็อาจจะคิดถึงเมนูหอยทาก หอยหอยทากย่างหรือหอยทากอบเนย ซึ่งเป็นอาหารในต่างประเทศ โดยในประเทศไทยของเราเองก็สามารถพบหอยทากได้ ในสถานที่ทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแต่สำหรับวันนี้ เราจะมาชักชวนให้คุณอ่าน ได้ทำความรู้จักกับหอยทากประเภทหนึ่ง ซึ่งขนาดร่างกายของมันนั้นเรียกได้ว่าไม่ธรรมดา เพราะมีขนาดใหญ่โตขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือมนุษย์เลยทีเดียว หอยทากยักษ์ สัตว์เลี้ยงขนาดฝ่ามือ Giant African Snail หรือ หอยทากยักษ์แอฟริกัน แน่นอนว่าเมื่อดูจากชื่อแล้วก็พอจะทราบว่า มีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกา ทางด้านทางฝั่งตะวันออกด้วยความขนาดใหญ่โตอันสุดแปลกพิสดารของมัน จึงทำให้มีการขนส่งเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามถูกใจนักเลี้ยงสัตว์แปลก โดยมีเอกลักษณ์ในเรื่องของร่างกายที่มีขนาดใหญ่โตอลังการและลวดลายบนเปลือก หอยทากสายพันธุ์นี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญของปัญหาศัตรูพืชทั่วโลก ในต่างประเทศมันเป็นหอยทากสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายที่สุด หอยทากชนิดนี้เจริญเติบโตในถิ่นที่อยู่หลายชนิด โดยเฉพาะในพื้นที่มีภูมิอากาศไม่รุนแรง มันกินอาหารแบบตะกละตะกลาม ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตรและพืชพื้นเมืองในต่างประเทศ Giant African Snail เป็นส่วนหนึ่งที่แพร่กระจายเชื้อโรคสู่มนุษย์ นอกจากนี้ Giant African Snail ยังเป็นหนึ่งใน 100 อันดับสายพันธุ์ที่รุกรานมนุษย์มากที่สุดในโลก อาหารของ Giant African Snail หอยทากยักษ์แอฟริกา …

แนะนำการเลี้ยงหอยนางรมแบบง่ายๆทำตามได้
01 Jun

แนะนำการเลี้ยงหอยนางรมแบบง่ายๆทำตามได้

ถ้าพูดถึง ‘หอย’ แล้วคงเป็นเมนูโปรดของคุณผู้อ่านหลายๆ คน ซึ่งหอยในประเทศไทยนั้น ก็มีมากมายหลายชนิด บางชนิดกินได้บางชนิดก็กินไม่ได้แต่สำหรับวันนี้ เราจะมาพูดถึงหอยที่กินได้ ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของนักชิมหลายๆ มีคุณค่าทางอาหารอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งก็คือ ‘หอยนางรม’ นี่เอง หอยนางรม ขาว อวบ ใหญ่ ฉ่ำ แสนอร่อย ลักษณะภายนอกของหอยนางรม จัดอยู่ในประเภทหอยสองฝา มีคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการสูง มีรสชาติอร่อยสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ นำมารับประทานแบบสดๆ จึงทำให้มีนักจากความต้องการในระดับสูงนี้เอง จึงทำให้ตลาดหอยนางรมเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ และมีการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต เนื่องจากผลผลิตในปัจจุบันนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้หอยนางรมมีราคาสูง เมื่อเทียบกับหอยชนิดอื่น ที่คนไทยนิยมทาน สำหรับหอยนางรมที่นำมาบริโภคในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้ว ได้มาจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยหอยจะเจริญเติบโตด้วยการกรองกินพืชน้ำขนาดเล็กซึ่งมีการแขวนลอยไว้ในแหล่งน้ำเค็ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ในประเทศไทยของเรามีหอยนางรมธรรมชาติแบ่งออกเป็นอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ชนิดที่นิยมนำมารับประทานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ หอยนางรมพันธุ์เล็กและหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ ถ้าคุณผู้อ่านมีความสนใจในการเลี้ยงหอยนางรมต้องเริ่มจากการการเลือกพื้นที่ในการเลี้ยงหอยเสียก่อน การเลือกทำเลในการเลี้ยงหอยนางรม การเลือกทำเลที่เหมาะสม จัดเป็นหัวใจหลักที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งในการเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งต้องมีการพิจารณาผ่านตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ …

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหอย

หน้าตาของหอย(FEATURE)

เหล่านักวิทยศาสตร์ได้จัดอันดับให้หอยกับปลาหมึกอยู่กลุ่มเดียวกัน ซึ่งความแตกต่างของสองสายพันธุ์นี้อาจจะอยู่ตรงที่หอยมีในส่วนของกระดอกเอาไว้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง  ส่วนของปลา

หนังหรือเนื้อเยื่อ(TISSUE)

ส่วนนี้จะอยู่ด้านในของเปลือกอีกที่หนึ่งโดยจะเห้นเป็นเนื้อสีขาวๆ จะลักษณะที่นิ่มมากจึงต้องการเปลือก ที่แข็งในการป้องกันตัว

หัว(HEAD)

หัว อยู่ตรงบริเวณหน้าสุดของลำตัว บางชนิดเราจะแลเห็นคล้ายหนวดสั้นๆโผล่ออกมาด้วย บางพันธุ์จะตัวตายที่เล็กมาจนเราแทยจะมองไม่ออกว่ามีลูกตาอยู่ในตรงส่วนนั้น

อวัยวะภายในและภายนอก (ORGAN)

อวัยวะภายในและภายนอก ซึ่งในส่วนนี้ประกอบไปด้วย หัวใจ เหงือก เส้นโลหิตแดงและดำ ปอดสำหรับหอยบางชนิดมีปอดเอาไว้หลายใจ ส่วนของเท้าเป็นกล้ามเนื้อผืนใหญ่ที่เอาไว้สำหรับเคลือนที่ไปในทิศทางที่ต้องการอย่างช้าๆ