Gastropoda

หอยกาบเดียว หรือหอยฝาเดียวได้ชื่อนี้มาก็เพราะด้วยรูปร่างของหอยที่มีเปลือกเป็นชิ้นเดียว ลักษณะเป็นบิดเป็นเกลียวตามลำตัวของหอย ซึ่งในส่วนลวดลาย และสีสันของหอยจะแตกต่างกันออกไป สามารถอยู่ได้ทั้งบนบก และในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืด ลักษณะมีนวดมีหัว และมีตา สามารถพบได้ทั่วไปตามชายฝั่งในประเทศไทยเองก็มีอยู่หลายสายพันธ์เป็นอีกหนึ่งหอยที่มีนักสะสมเปลือกหอยเป็นจำนวนมากด้วยสีสันที่สวยงาม และรูปทรงที่แปลกตา ซึ่งเปลือกหอยสามารถอยู่ได้หลายปี

Chiton

ลิ่นทะเล เป็นสัตวน้ำชนิดหอยที่มีเปลือกแข็งที่มีเกล็ดถึง 8 ชิ้นในการป้องกันตัวเองอยู่ตรงด้านหลังคล้ายๆกับเต่า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหอย 8 เกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ดแต่ก็ถูกจัดอยู่ในชนิดเดียวกัน โดยส่วนมากสัตว์จำพวกนี้จะมีลำตัวยาวคล้านกับหนอน ซึ่งมีที่อยู่อาศัยอยู่แถวชายฝั่งตามแนวโขดเห็น หรือประการังในส่วนของประเทศไทยพบอยู่แถวจังหวัดภูเก็ต

เรื่องราวของหอย

หอย หรือ Mollusca สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในพวก ไฟลัมมอลลัสกา ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำ และบนบกโดบปกตอแล้วจะมีเปลือกเป็นเกราะกันกันตัวเองที่สร้างมาจากแคลเซียมที่แข็งตัว โดยสามารถแบ่งออกได้สองจำพวกใหญ่ๆได้ดังนี้  หอยเปลือกเดียว Gastropoda หอยเปลือกคู่ Bivalvia แต่ก็จะมีจำพวกที่มีความแปกลกว่าหอยแต่ก็ถูกเรียกว่าหอยเช่นกันอย่าง หอยเม่น หอยปากเป็ด บราคิโอโพดา หอยงาช้าง เป็นต้น หอยได้กำเนิดมากก่อนมนุษย์จะอีก เป็นสัตวที่มีความซัพซ้อนเพื่อกับแมลงเลยที่เดียวมีคนดาดการณ์ไว้ว่าเปลือกของหอยสามารถมีอายุนานถึง 74 ล้านปีเลยที่เดียว